هاشم زارع

اقتصاددان

توضیحات

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه شیراز، 1379 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه شیراز، 1384 دکتری، اقتصاد، دانشگاه شیراز، 1391

سوابق کاری:

مدیر گروه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز مشاور، شهرداری شیراز مشاور پشتیبانی و امور دام، جهاد کشاورزی

تخصص و علاقه‌مندی‌ها:

اقتصاد سنجی, اقتصاد کلان و تعادل عمومی, اقتصاد مالی و اقتصاد فیزیک اکثر مطالعات برروی با بازارهای مالی و اقتصاد کلان