مریم همتی

مدرک تحصیلی

کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا

 

سوابق اجرایی

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

  • هنوز مد‌ت زمان زیاد‌ی از ابلاغ آیین‌نامه بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ بازار آزاد‌ د‌ر بانک‌های عامل نمی‌گذرد‌، اما با این همه بسیاری از کارشناسان اقتصاد‌ی و فعالان حوزه بانکی به نقد‌ این شرایط نشسته‌اند‌.

  • یکی از چالش‌های کنونی بازار پول، اعتیاد دائمی است که بانک‌ها به منابع بانک مرکزی پیدا کرده‌اند. اضافه برداشت‌ها، معلول عواملی مانند سیاست‌های مالی دولت، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی‌های اقتدار قانونی بانک مرکزی بوده است.

  • اجرای سیاست‌های انضباط مالی و ارزی در شرایط تحریم نیازمند استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی است

    انضباط پولی و مالی به جای سیاست انقباضی یا انبساطی، انعطاف‌پذیری نرخ سود بانکی، مدیریت نوسانات ارزی، احیای تدریجی تک نرخی ارز و پیگیری سیاست خارجی، مهم‌ترین سیاست‌های میان‌مدت دولت و بانک مرکزی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی در شرایط تحریم است.