سید احمدرضا جلالی نائینی

اقتصاددان

عنوان شغل

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی

توضیحات

سوابق تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه سانفرانسیسکو، 1353 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 1354 کارشناسی ارشد، اداری، دانشگاه نیویورک، 1357 دکتری، مدیریت اقتصادی، دانشگاه کنت انگلستان، 1365 فوق دکترا، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، 1368

سوابق کاری

دانشیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، از 1371 تاکنون مدیر گروه اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، شهریور1378 تا اردیبهشت 1380 و آذر 1380 استادیار، موسسه مدیریت و تحقیقات برنامه ریزی مشاور ارشد، موسسه مطالعات بین المللی انرژی کارشناس ارشد، موسسه مطالعات بین المللی انرژی عضو کمیته تدوین سیاست‌های پولی و ارزی برناه سوم، سال1377 مدیر گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

لینک‌های دیگر

رزومه دکتر احمدرضا جلالی نائینی

  • نقدینگی شاخص مصرف کننده کمرنگ شد؟

    استمرار کاهش تورم با وجود نرخ‌های بالای ۲۰ درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می‌کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟

  • مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است.

  • در میزگردی در اقتصادآنلاین بررسی شد

    در این میزگرد که با حضور دکتر احمدرضا جلالی‌نائینی مدیر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حمید شهرستانی استاد دانشگاه اوهایو در دفتر اقتصاد آنلاین انجام شده، به زوایای مختلف بازار ارز در ایران و سیاستگذاری ارزی پرداخته ایم.