سید احمدرضا جلالی نائینی

اقتصاددان

عنوان شغل

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی

مدرک تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه سانفرانسیسکو، 1353

کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 1354

کارشناسی ارشد، اداری، دانشگاه نیویورک، 1357

دکتری، مدیریت اقتصادی، دانشگاه کنت انگلستان، 1365

فوق دکترا، دانشگاه

سوابق اجرایی

دانشیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، از 1371 تاکنون

مدیر گروه اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، شهریور1378 تا اردیبهشت 1380 و آذر 1380

استادیار، موسسه مدیریت و تحقیقات برنامه ریزی

مشاور ارشد، موسسه مطالعات بین المللی انرژی کارشناس ارشد، موسسه مطالعات بین المللی انرژی

عضو کمیته تدوین سیاست‌های پولی و ارزی برناه سوم، سال1377

مدیر گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

توضیحات

  • نقدینگی شاخص مصرف کننده کمرنگ شد؟

    استمرار کاهش تورم با وجود نرخ‌های بالای ۲۰ درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می‌کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟

  • مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است.

  • در میزگردی در اقتصادآنلاین بررسی شد

    در این میزگرد که با حضور دکتر احمدرضا جلالی‌نائینی مدیر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حمید شهرستانی استاد دانشگاه اوهایو در دفتر اقتصاد آنلاین انجام شده، به زوایای مختلف بازار ارز در ایران و سیاستگذاری ارزی پرداخته ایم.