سعید بیات

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پژوهشی

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران دکتری، اقتصاد پولی و بخش عمومی، دانشگاه تهران

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی
  • کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند:

    ۳سال پیش زمانی که دولت یازدهم از هدف‌گذاری دستیابی به تورم تک‌رقمی سخن به میان آورد، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را امری محال می‌دانستند و مهار تورم ۴۰درصدی آن زمان را آن هم تا رسیدن به عددی یک‌رقمی یک شعار می‌خواندند.

  • بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد با توجه به عوامل اثرگذار بر اقتصاد در سال‌جاری (نرخ ارز، نقدینگی و کسری بودجه) نرخ تورم در نیمه دوم سال وارد مسیر کاهشی می‌شود و در پایان زمستان، در محدوده‌ای بین ۱۰ تا ۱۴ درصد قرار می‌گیرد.