علی ارشدی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

سوابق کاری

استادیار، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی
  • یک عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد؛

    در شرایطی که شواهد و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نوسان رو به بالای نرخ تورم طی ماه‌های آخر سال گذشته خبر می‌دهد؛ برخی تحلیل‌ها بر این موضوع تاکید دارد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مهار تورم بر سیاست‌هایی چون کاهش نرخ بیکاری اولویت دارد.