اصغر شاهمرادی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

توضیحات

کتاب‌ها

اقتصاد آزاد (ابزاری برای سیاست‌گزاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، اثر دور نبوش، ترجمه، غلامرضا آزاد؛ اصغر شاهمرادی؛ انتشارات کویر، 1374