وحید تقی نژاد عمران

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1373

 

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1375

 

دکتری اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مازندران، 1383

&nbs