اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

حسن خداویسی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

توضیحات

تحصیلات

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، 1991 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 1995 دکتری، اقتصاد، دانشگاه Exeter، سال 2003

سوابق کاری

استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه

لینک‌های دیگر

رزومه دکتر حسن خداویسی