سید ابراهیم حسینی نسب

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

توضیحات

دکتر ابراهیم حسینی نسب از جمله اقتصاددانان ایرانی و استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس است.

تحصیلات

دکتری، اقتصادبین الملل و توسعه، دانشگاه کرنل، آمریکا، 1361 کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان کارشناسی، علوم کشاورزی، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان، 1351

سوابق کاری

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1365 تا کنون استادیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1362 تا 1365 کارشناس اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، 1371 تا 1372

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر ابراهیم حسینی نسب در دانشگاه تربیت مدرس