حسین میرشجاعیان حسینی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری، علوم توسعه، دانشگاه هیروشیما

دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد پیوسته،‌ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

 

سوابق اجرایی

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

توضیحات

دکتر حسین میرشجاعیان حسینی از اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران است.

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر حسین میرشجاعیان حسینی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر حسین میرشجاعیان حسینی