حسین میرشجاعیان حسینی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

سوابق اجرایی

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد

توضیحات

دکتر حسین میرشجاعیان حسینی از اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران است.

تحصیلات

دکتری، علوم توسعه، دانشگاه هیروشیما دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد پیوسته،‌ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر حسین میرشجاعیان حسینی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر حسین میرشجاعیان حسینی