محمود متوسلی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

 کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، 1354

کارشناسی ارشد، افتصاد، دانشگاه اوکلاهاما، آمریکا، 1356

دکتری، اقتصاد، دانشگاه اوکلاهاما، آمریکا، 1360

 

 

سوابق اجرایی

عضویت در موسسه تحقیقات مناطق کویری وبیابانی ایران، 1367/10/11 تا 1370/10/11

هیات علمی وابسته به دانشکده کارآرینی دانشگاه تهران، ایران، 1392/07/23 تا 1394/07/23

توضیحات

دکتر محمود متوسلی از اقتصاددانان ایرانی است که در دانشگاه تهران مشغول به تدریس اقتصاد است.

کتاب‌ها

اقتصاد تامین مالی خرد: نگرشی نهادی به فقرزدایی و درک عمیق تر محرومیت ها در جامعه بشری، تالیف، ‏پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‏‎1390/12/15‎

اقتصاد نهادی، ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران، 1390/02/30‏

تجدید حیات اقتصاد نهادی نگاهی به اندیشه های اقتصاددانان نهادی جدید، تالیف، دانشگاه امام صادق، ‏‏1390/02/01‏

اقتصاد آموزش و پرورش، تالیف، انتشارات سمت، 1389/12/29‏

اقتصاد نهادی: پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند، تالیف، دانشگاه امام صادق(ع)، 1389/04/30‏

کنکاشی در روش شناسی اقتصاد، ترجمه، جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1388/12/15‏

بانک های خارجی: چشم اندازها و چالش ها، تالیف، منطقه آزاد کیش، 1388/11/21‏

توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری نهادگرایی و روش شناسی، تالیف، سمت، 1388/01/01‏

توسعه اقتصادی، تالیف، سازمان سمت، 1387/07/01‏

مطالعات میان رشته ای در ایران، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1386/06/01‏

اقتصاد استراتژی (کاربرد قاعده مندی های اقتصادی در مدیریت استراتژیک)، تالیف، سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور ، 1385/12/29‏ سیاست‌های تجاری و توسعه اقتصادی، تالیف، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1380/02/01‏

توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش نیروی انسانی، تالیف، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ‏‏1374/01/15‏

نگرشی بردیدگاهها، تئوریها و سیاستهای توسعه اقتصادی، تالیف، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ‏‏1374/01/15‏

خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، تالیف، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ‏‏1373/10/01‏

سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، تالیف، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، 1370/01/01‏

تکامل نظام اقتصادی بین الملل، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1367/01/15‏

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر محمود متوسلی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر محمود متوسلی

اخبار مرتبط