معصومه فولادی

توضیحات

دکتر معصومه فولادی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

وی تدریس در دانشگاه تهران را از سال 1384 با درس بخش عمومی آغاز کرد. این اقتصاد‌دان در سال‌های گذشته، تجربه مشاوره اقتصادی به برخی نهادهای اجرایی را نیز کسب کرده است.