ابراهیم گرجی بندپی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری، اقتصاد، دانشگاه آمریکن، آمریکا، 1364

 

کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه آمریکن، آمریکا، 1358

 

کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، ایران، 1352

توضیحات

دکتر ابراهیم گرجی بندپی از اقتصاددانان ایرانی و استاد تمام دانشگاه تهران است.

کتاب‌ها

سیری در تفکرات و اندیشه های اقتصادی، تالیف، نور علم، 1393/03/01

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر ابراهیم گرجی بندپی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر ابراهیم گرجی بندپی

  • در مقاله حاضر سعی شده، تاثیر جهانی شدن در کنار عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد بررسی واقع شود.