ابراهیم گرجی بندپی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استاد تمام

توضیحات

دکتر ابراهیم گرجی بندپی از اقتصاددانان ایرانی و استاد تمام دانشگاه تهران است.

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه آمریکن، آمریکا، 1364 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه آمریکن، آمریکا، 1358 کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، ایران، 1352

کتاب‌ها

سیری در تفکرات و اندیشه های اقتصادی، تالیف، نور علم، 1393/03/01

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر ابراهیم گرجی بندپی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر ابراهیم گرجی بندپی

  • در مقاله حاضر سعی شده، تاثیر جهانی شدن در کنار عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد بررسی واقع شود.