اسدالله فرزین وش

مدرک تحصیلی

دانشیار

توضیحات

دکتر اسدالله فرزین بخش متولد سال 1323 و از اساتید دانشگاه تهران است.

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه اورگان، آمریکا، 1368 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه اسکس، آمریکا، 1355 کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1352

سوابق کاری

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1392/07/21 تا 1393/01/01 مشاور رئیس در امور بین الملل دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران، 1391/04/06

کتاب‌ها

بررسی عقود در بانکداری اسلامی، تالیف، پژوهشکده پولی و بانکی، 1383/01/01 مشکل تنظیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه، ترجمه، موسسه تحقیقات پولی و بانک، 1373/04/01

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر اسدالله فرزین وش در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر اسدالله فرزین وش