قهرمان عبدلی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1380

دکتری، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1384

 

توضیحات

کتاب‌ها

نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازی‌های اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه)، تالیف، انتشارات سمت، ‏‏1392/04/07‏ نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازی‌های ایستا و پویا با اطلاعات کامل)، تالیف، جهاد دانشگاهی دانشگاه ‏تهران،1390/01/01‏ تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی، تالیف، موسسه مطالعات و پژوهش‌های ‏بازرگانی، 1385/06/06‏

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر قهرمان عبدلی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر قهرمان عبدلی