حسن سبحانی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استاد تمام

توضیحات

حسن سبحانی در سال ۱۳۳۲ در دامغان بدنیا آمد.

وی در بهمن ۱۳۵۳ تحصیل در دوره کارشناسی اقتصاد را در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی ایران ( دانشگاه شهید بهشتی فعلی ) آغاز کرد و این دوره در خرداد ۱۳۵۸ به پایان رسید.

دکتر سبحانی بلافاصله در فردای پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب اسلامی دامغان درآمد.

سبحانی در سال ۱۳۵۸ با شرکت در انتخابات شورای شهر از طرف مردم به عنوان عضو شورای شهر انتخاب و سپس از طرف اعضای منتخب به ریاست شورای شهر دامغان برگزیده شد.

وی در سال ۱۳۵۹ برای ارائه خدمات به وزارت ارشاد اسلامی دعوت شد و مسئولیت هایی همچون معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی و مدیر کلی دفتر تبلیغات دولت را عهده دار گردید.

دکتر سبحانی در سال ۱۳۶۱ در دوره مدرسی اقتصاد (کارشناسی ارشد) مدرسه تربیت مدرس (دانشگاه تربیت مدرس فعلی) پذیرفته شد و این دوره را در سال ۱۳۶۵ بپایان رسانید . سپس با انتقال از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه تهران، تدریس را در این سال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان مربی آغاز نمود وی در سال ۱۳۶۷ تحصیل در اولین دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) را شروع کرد و این دوره را هم در اسفند ۱۳۷۱ با دفاع از رساله دکتری خود تحت عنوان "نظام اقتصادی اسلام" به پایان رسانید . وی اولین فارغ التحصیل این دوره می باشد .

حسن سبحانی در سال ۱۳۷۱ به مرتبه استادیاری و در سال ۱۳۸۲ به مرتبه دانشیاری و در سال ۱۳۹۱ به مرتبه استادی اقتصاد در دانشگاه تهران ارتقاء یافت و اینک به عنوان مدیر گروه اقتصاد اسلامی ، پولی و مالی این دانشگاه فعالیت می‌کند.

تحصیلات

دکتری، علوم اقتصادی، گرایش های توسعه اقتصادی (اصلی) و اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه تهران،۱۳۷۱ کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۵ کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۸

سوابق کاری

مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران ۱۳۹۰ تاکنون مدیر گروه آموزشی اقتصاد نظری دانشگاه تهران ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کوبا در مجلس ششم رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لهستان در مجلس ششم رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رئیس کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۴ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (اجلاسیه اول - مجلس هفتم) عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای اقتصاد عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نماینده مردم دامغان در ادوار پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۵ - ۱۳۸۷ معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۱ - ۱۳۷۴ دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۱ - ۱۳۷۴ قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران ۱۳۷۱ مدیر گروه اقتصاد اسلامی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی ۱۳۷۱ مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ سرپرست امور دانشجوئی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۶۷ سرپرست کتابخانه و انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۶۶ معاون اجرائی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ۱۳۶۵ کارشناس مسئول گروه اقتصاد در وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۳ - ۱۳۶۷ رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ مدیر کل دفتر هماهنگی تبلیغات دولت ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ رئیس شورای شهر دامغان ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ عضو کمیته انقلاب اسلامی دامغان ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸

کتاب‌‌ها

تالیف

گستره اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، ۱۳۹۱ دعوت ابراهیم، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۹۱ چشم‌انذارهای اقتصادی (نقدهایی کوتاه بر اقتصاد سیاسی دهه هشتاد ایران)، انتشارات نور علم، ۱۳۹۱ اقتصاد عدالت محور ،انتشارات سروش ،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ اقتصاد کار و نیروی انسانی چاپ ۵ انتشارات سمت ،تهران، ۱۳۸۸ طبقه بندی توصیفی ادبیات اقتصاد اسلامی ۲ جلد، انتشارات بهاریه، تهران، ۱۳۷۹ دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۰ سنابرق ( مجموعه مقالات سیاسی ) انتشارات سروش، تهران، ۱۳۸۵ نگرشی بر تئوری ارزش، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۹ نظام اقتصادی اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۳ اقتصاد چیست ؟ برای نوجوانان و جوانان، انس تک، تهران،۱۳۸۱ آشنایی با اقتصاد اسلامی، سال چهارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی، آموزش حرفه ای (حسابداری - بازرگانی) با همکاری سید مهدی روحانی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۶ آشنایی با بازرگانی ایران، سال چهارم آشنایی با اقتصاد ایران سال چهارم هنرستان آموزش حرفه ای، حسابداری - بازرگانی و سال چهارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۹ امور عمومی بازرگانی سال سوم آموزش متوسطه عمومی، اقتصاد اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۷ امور عمومی بازرگانی سال سوم هنرستان آموزش حرفه ای (حسابداری و بازرگانی)، وزارت آموزش و پروش، تهران، ۱۳۶۸ امور عمومی بازرگانی سال دوم دبیرستان آموزش حرفه ای و بازرگانی (اداری بازرگانی)، وزارت آموزش و پروروش، تهران، ۱۳۶۷ امور عمومی بازرگانی سال اول هنرستان آموزش حرفه ای ( اداری بازرگانی )، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۵ اقتصاد سال اول آموزش متوسطه عمومی ( علوم انسانی) و آموزش بازرگانی و حرفه ای (اداری و بازرگانی)، تهران، ۱۳۶۵ اقتصاد ۱ کتاب درسی نظری، فنی حرفه ای و کارو دانش، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۷۱ کلیات اقتصاد، کتاب درسی فنی و حرفه ای گروه تحصیلی اداری - مالی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۷۲

ترجمه

مفهومی نو از توسعه ،فرانسوا پرو، نگاه دانش،چاپ اول ،تهران ،۱۳۸۹ تحلیل اقتصادی، موریس و فیلیپس، جلد ۲، چاپ ۷، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ تئوری و مسائل اقتصاد خرد، دومینیک سالواتوره، ویراسته ۲۰۰۶ ،نگاه دانش ، چاپ سوم،تهران، ۱۳۹۰ تئوری و مسائل اقتصاد خرد، دومینیک سالواتوره، نگاه دانش، دوره جدید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ تئوری و مسائل اقتصاد خرد، دومینیک سالواتوره، نشر نی، چاپ 35، تهران، ۱۳۸۶

لینک‌های دیگر

پایگاه شخصی و اطلاع رسانی دکتر حسن سبحانی

صفحه شخصی دکتر حسن سبحانی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر حسن سبحانی

 • هم‌زمان با افزایش سرعت شیوع کرونا در کشور، بانک مرکزی سعی کرد با اقداماتی مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز را کاهش دهد تا از شیوع بیشتر کرونا پیشگیری کند

 • حسن سبحانی، اقتصاددان خواستار شد:

  حسن سبحانی، ‌اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران است که در سابقه او، حضور ۱۲ ساله در نظام قانونگذاری کشور نیز دیده می‌شود. او در دوران نمایندگی مجلس نیز به عنوان چهره‌ای شناخته شده در عرصه قانون‌گرایی اقتصادی شناخته می‌شد و البته خود می‌گوید که به هیچ‌یک از جناح‌های مختلف، تعلق خاطر نداشته است.

 • شفافیت بودجه از مسائل مهمی است که همواره بر آن تأکید شده است. روشن‌شدن نحوه توزیع منابع مالی، احتمال بروز انحراف و ایجاد رانت در بخش‌های مختلف کشور را کاهش می‌دهد.

 • سبحانی با بررسی شرایط اقتصاد سیاسی مطرح کرد؛

  سیاسیون برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی همواره نرخ ارز در بازار آزاد را دستاویز قرار می‌دهند و با همین استدلال که نرخ ارز در بازار گران شده، نمایندگان را متقاعد می‌کنند که بهای حامل‌های انرژی را افزایش دهند.

 • در حالی که هنوز آثار منفی اجرای طرح تثبیت قیمت ها در ایران از چهره اقتصاد و اجتماع زدوده نشده است، بار دیگر تکرار این تجربه شکست خورده می تواند بنیان های اقتصاد ایران را در معرض خطری جدی قرار دهد .

 • وقتی از حضور تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب در تیم اقتصادی دولت دوازدهم سخن به میان می‌آید، حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، این‌چنین پاسخ می‌دهد: «البته که به تکنوکرات‌ها نیاز دارد.

 • روز سوم ثبت نام در حالی به پایان رسید که چند چهره مطرح در میان داوطلبان به چشم می خورد.

 • حسن سبحانی اقتصاددان می‌گوید:«با رفع یا کاهش احتمالی تحریم‌ها هم نباید انتظار تحول خاصی در تولید داشته باشیم، چرا که جذابیت و حتی توجیه تولید در نسل فعالان اقتصادی ایران مرده است.»

 • استاد اقتصاد دانشگاه تهران تشریح کرد:

 • مجتبی خسروتاج قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت که به تازگی از سمت خود در سخنگویی وزارت صنعت استعفا داده است گفت: موضوع استعفا یا برکناری من از سمت قائم بازرگانی وزارت صنعت صحت ندارد.

 • حسن سبحانی می‌گوید که گرچه نرخ تورم در اقتصاد ایران پایین آمده و همه باید از پایین آمدن تورم خوشحال باشند ولی نکته اینجاست که بخشی از دلایل پایین آمدن نرخ تورم در ایران وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران است.

 • دکتر سبحانی در گفت وگو با اقتصاد آنلاین

  عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه هیچ اقتصادی طی یک الی دو سال از رکود خارج نمی شود، رشد شاخص بازار سرمایه را امری سوداگرانه دانست و گفت: در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز را بر خلاف مصالح کشور و به نفع مصالح بازرگانان می دانم.

 • این بار وام خودرو به جای سهام عدالت؛

  یک استاد دانشگاه، بسته جدید اقتصادی دولت را سیاسی و انتخاباتی توصیف کرد و گفت: دولت های گذشته هم از این دست کارها در زمان انتخابات می‌کردند، حالا یکی سود سهام عدالت می‌داد، اینها هم وام می دهند.

 • حسن سبحانی اقتصاددان با اعلام "از رکود خارج نشدیم" نقدینگی برای بخش تولید را مثل نان شب واجب دانست و گفت: اگر همه‌چیز درست کار کند و سیستم بانکی ما همراهی کند در یک افق ۶ تا ۷ساله به نتایج دلخواه خواهیم رسید.

 • حسن سبحانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ توضیح می‌دهد.