علیرضا رحیمی بروجردی

مدرک تحصیلی

دکتری، اقتصاد بین‏ الملل، دانشگاه ایالتی کانزاس، آمریکا،1367

کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (ساکرامنتو)، آمریکا، 1361

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (ساکرامنتو)، آمریکا، 1359

 

سوابق اجرایی

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران- 1387 تا کنون

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - 1375 تا کنون

عضو هیأت تحریریه مجله انگلیسی Iranian Economic Review - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران- 1370

تا کنون عضو هیأت تحریریه مجله انگلیسی New Horizon- لندن- انگلستان- 1376 تا 1379

دبیر و عضو کمیته اقتصادی دبیرخانة شورایعالی امنیت ملی - 1374 تا 1375

مدیر مسئول و سردبیر مجلة تازه¬های اقتصاد- بانک مرکزی ج.ا. ایران ، 1375 تا 1379

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران- 1368 تا 1375

مدیر گروه آموزشی پولی- مالی و امور بازرگانی- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران- 1374 تا 1376

دبیر کمیتة بازنگری قانون مالیات¬های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374 تا 1375

عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت، 1375 تا 1379

مدیر مسئول و سردبیر مجله انگلیسی Echo - of - Islam- بنیاد اندیشة اسلامی، 1374

مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373 تا 1375

رئیس مؤسسه (پژوهشکده) تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا. ایران ، 1375 تا 1379

مشاور رئیس کل بانک مرکزی ج.ا. ایران، 1375 تا 1379 مدیر کل دفتر اقتصاد بین الملل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1371 تا 1373

تدریس در آکادمی مطالعات اقتصادی ASEM - مولداوی (تجارت بین‏ الملل، مالیه بین‏ الملل)، 2004 میلادی

تدریس در دانشگاه ایالتی مولداوی- مولداوی (اقتصاد کلان ، اقتصاد بین ‏الملل)، 2004 میلادی

کالج Invisible مولداوی (جهانی سازی)، 2004 میلادی

دانشگاه ایالتی کانزاس (اقتصاد کلان (2)، اقتصاد بین‏ الملل)، 1987 میلادی

توضیحات

دکتر علیرضا رحیمی (رحیم) بروجردی متولد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۵ در تهران، اقتصاددان، نویسنده، شاعر و استادتمام دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران است.

کتاب‌ها اقتصاد اخلاقی‎، نشر نور علم، ‏‎1391‎ فقر و عشق، دفتر نشر بصیرت فرهنگی، در دست بررسی مژده وصل، نشر البرز، ‏‎1391‎، تهران ‎اقتصاد بین‌الملل: تجارت و مالیه بین‌الملل، انتشارات سمت، ‏‎1390‎ ‎ جهانی سازی، انتشارات دانشگاه تهران، ‏‎1389‎ راز بهتر زیستن: رمز موفقیت توام با آرامش، جلد دوم، انتشارات بعثت، ‏‎1388‎ خصوصی سازی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1389، تهران راز بهتر زیستن: رمز موفقیت توام با آرامش، اتشارات بهجت، ‏‎1387‎ آزادسازی اقتصادی: از تئوری تا عمل، انتشارات سمت، ‏‎1386‎ خصوصی سازی، انتشارات دانشگاه تهران، ‏‎1385‎، تهران همگرایی اقتصادی: ترتیبات منطقه‌ای و بازار مشترک، انتشارات سمت، تابستان 1385، تهران ‎ تئوری‌ها و سیاست‌های تجارت بین‌الملل، چاپ سوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1383، تهران ‎روابط تجاری بین‌المللی: تئوری‌ها و سیاست‌ها، چاپ دوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1382، تهران سیاست‌های ارزی ‏(‎تدوین)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1379‏ سیاست‌های پولی ‏‎(تدوین)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1379‏ ارز و تجارت ‏‎(تدوین)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی،1379‏ نظام ارزی مطلوب و رفتار نرخ واقعی ارز در مدل‌های مالیه بین‌الملل، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بهار 1379‏ ‎ اقتصاد بین‌الملل، مالیه بین‌الملل، چاپ دوم، دفتر نشر بصیرت فرهنگی، 1378‏ فلسفه اقتصاد اسلامی، با همکاری دکتر حسین عیوضلو، مؤسسه تحقیفات پولی و بانکی، زمستان 1378‏ سیاست‌های ارزی، الگوهای تجاری و تراز پرداخت‌ها، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1377‏ ارز و صادرات غیرنفتی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پائیز 1376‏ بررسی نظری و تجربی پیرامون تأثیر متغییرهای درون‌زا و برون‌زا بر فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی‎ ‎در ایران، مؤسسه ‏تحقیقات پولی و بانکی، 1375‏ روابط تجاری بین‌المللی معاصر: تئوری‌ها و سیاست‌ها، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374، تهران کاهش ارزش پول و تراز پرداخت‌های خارجی در ایران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، زمستان ‏‏1373، تهران سیاست‌های اقتصاد کلان‎ ‎و اصلاحات ساختاری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شهریور 1373، تهران درآمدی بر سیاست‌های تعدیل ساختاری، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ‏‎1372‎، تهران اقتصاد بین‌الملل، مالیه بین‌الملل، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد‎ ‎اسلامی، 1370، تهران سیر تحول اندیشه و تفکر عصر جدید در اروپا، شرکت چاپ و انتشارات علمی، 1370، تهران سیر تفکر عصر جدید در اروپا، مؤسسه انتشارات بعثت، 1368، تهران