حمید ابریشمی

اقتصاددان

توضیحات

دکتر حمید ابریشمی در سال 1330 در شهرستان تربت حیدریه بدنیا آمد.

وی تحصیلاتش را در رشته اقتصاد پی گرفت و موفق به اخذ مدرک دکترای رشته مذکور از دانشگاه آمریکن واشنگتن دی سی آمریکا در سال 1365 شد.

دکتر حمید ابریشمی هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می باشد.

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه آمریکن واشنگتن دی سی، آمریکا، 1365

کتاب‌ها

روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏موسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی‏‎,‎‏۱۳۸۴ ‏ روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏مؤسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی‏‎,‎‏۱۳۸۴ ‏ مبانی اقتصادسنجی‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۷۸ ‏ اقتصادسنجی کاربردی‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۷۸ ‏ مبانی اقتصادسنجی‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۷۸ ‏