حمید ابریشمی

مدرک تحصیلی

دکتری، اقتصاد، دانشگاه آمریکن واشنگتن دی سی، آمریکا، 1365

توضیحات

دکتر حمید ابریشمی در سال 1330 در شهرستان تربت حیدریه بدنیا آمد.

وی تحصیلاتش را در رشته اقتصاد پی گرفت و موفق به اخذ مدرک دکترای رشته مذکور از دانشگاه آمریکن واشنگتن دی سی آمریکا در سال 1365 شد.

دکتر حمید ابریشمی هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می باشد.

کتاب‌ها

روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏موسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی‏‎,‎‏۱۳۸۴ ‏ روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏مؤسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی‏‎,‎‏۱۳۸۴ ‏ مبانی اقتصادسنجی‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۷۸ ‏ اقتصادسنجی کاربردی‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۷۸ ‏ مبانی اقتصادسنجی‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۷۸ ‏