حمید بوستانی فر

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری، فایننس، مدرسه اقتصاد استکهلم (SSE)

کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

کارشناسی، مهندسی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

سوابق اجرایی

همکاری با شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان

همکاری تحقیقاتی با پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

همکاری تحقیقاتی با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

همکاری تحقیقاتی با دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت

توضیحات

حمید بوستانی فر متولد سال 1362 در شیراز است.

وی کارشناسی مهندسی خود را در زمینه حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده و سپس کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه به پایان رسانیده است. او دکترای فاینانس در مدرسه اقتصاد استکهلم (SSE) را دریافت کرده است.

دکتر حمید بوستانی فر سابقه همکاری تحقیقاتی با دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را دارد. او با برخی شرکتهای خصوصی از جمله شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد نیز همکاری کرده است.

مباحث مربوط به تئوری قراردادها (Contract Theory) و تئوری بازیها (Game Theory) از زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه او است.