اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

رضا شیوا

اقتصاددان

عنوان شغل

رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت

عضو هیئت رئیسه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (معاون اداری و مالی)

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی از دانشگاه هوستون (تگزاس)

دکتری مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه هوستون (تگزاس)

 

 

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران در آلمان

 

مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد (بانک سینا)

 

رئیس مؤسسه عالی بانکداری رئیس مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

مشاور تحقیقاتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

استادیار و رئیس گروه اقتصاد نظری مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

عضو کمیسیون شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور- وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

توضیحات

رضا شیوا متولد سال 1329 از اقتصاد دانان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران است.

رضا شیوا دارای کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه هوستون (تگزاس) و دکتری در مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه هوستون است. رضا شیوا از جمله بنیانگذاران موسسات مالی و اعتباری در کشور است که طی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی، طرح ایجاد بانک‌های غیر دولتی را مطرح کرد.

دکتر رضا شیوا در ۲۷ آذر ۱۳۹۲، با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت انتخاب شد.


تالیفات

پژوهش عملیاتی، تالیف، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1386/04/01

ترجمه

5 مقاله درباره پول و ارز، ترجمه، 1374/06/20 پیش بینی سری های زمانی (شناسایی- تخمین- پیش بینی)، ترجمه، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1375/05/23 پیش‌بینی سری‌های زمانی: شناسایی ـ تخمین ـ پیش‌بینی، ترجمه، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1375/09/28 ناترازی نرخ ارز: مفاهیم و اندازه گیری برای کشورهای در حال توسعه، ترجمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1385/11/18 ناترازی نرخ ارز: نرخ ارز واقعی تعادلی، شیوه های برآورد، کاربردهای تجربی، ملاحظات عملیاتی و سیاستگزاری، ترجمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1386/07/05

مقالات

رضا شیوا، نظریه اقتصاد در روش ریاضی، اقتصاد و مدیریت شهری - انجمن علمی اقتصاد شهری، 1370/08/01 رضا شیوا، ریاضیات در اقتصاد- دستاوردها- مشکلات و چشم اندازها، اقتصاد و مدیریت شهری - انجمن علمی اقتصاد شهری، 1371/08/01 رضا شیوا، لورنس سامرز ، آلبرتو آلسینا ، استقلال بانک مرکزی وعملکرد اقتصادکلان : برخی شواهدتجربی، مجله تحقیقات اقتصادی، 1372/01/01 رضا شیوا، استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان (برخی شواهد تجربی)، مجله تحقیقات اقتصادی، 1372/01/24 رضا شیوا، ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران آزمون به روش همگرایی بلند مدت، شریف، 1375/02/07 رضا شیوا، آزمون برابری قدرت خرید PPP در ایران آزمون به روش هم انباشتگی برداری، پژوهشنامه بازرگانی، 1375/11/10 رضا شیوا، اثر تأمین مالی در دراز مدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1380/05/16 رضا شیوا، جهانی شدن اقتصاد و اثر آن بر بازارهای پولی و مالی، پژوهشنامه بازرگانی، 1380/08/16

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر رضا شیوا در دانشگاه تهران

دانلود رزومه دکتر رضا شیوا