ولی الله سیف

مدیر

مدرک تحصیلی

دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق اجرایی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیر عامل بانک کارآفرین از مرداد سال 89 تا شهریور 92

رییس هیات مدیره و مدیر عامل فیوچر بانک در بحرین به مدت 5 سال

رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت

رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک صادرات

رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک سپه

رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران

معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان به مدت 2 سال

قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و خرید وزارت بازرگانی به مدت 2 سال

مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدت 2 سال

عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

موسس شورای فقهی بانک ملی ایران

نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی