سرمایه گذاری سپه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۶۹۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۷۵۵۸۶ http://www.sinco.ir تهران- بلوار آفریقا، بن بست آناهیتا، پلاک18
توضیحات
نام سمت

عبدالرحيم همايون پور

مدیر عامل

سيد جواد ميرزاده طباطبائي

رئیس هیئت مدیره

سيد ابوالقاسم سجودي جورشري

نایب رئیس هیئت مدیره

علي اکبر محمدي

عضو هیئت مدیره

مهدي آذر

عضو هیئت مدیره

عبدالرحيم همايون پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

9

خبر های این شرکت