تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۴۳,۴۸۸
خدمات و محصولات

توليدماده مصنوعي به نام دي متيل ترفتالات (اختصارا دي ام تي )

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۳۳۲۵۲۴۱ http://www.fipcoiran.com info@fipcoiran.com اصفهان - کیلومتر 45 جاده مبارکه - جنب شرکت پلی اکریل-صندوق پستی :569-81655
توضیحات
نام سمت

مظفر محمدی

مدیر عامل

عباسعلی پور سیدی

رئیس هیئت مدیره

محمد جواد پور سيدي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن رحبي

عضو هیئت مدیره

مهدی دادخواه فر

عضو هیئت مدیره

مظفر محمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

Untitled

خبر های این شرکت