سیمان تهران (هولدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث کارخانجات سیمان، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از آن ها و صنایع وابسته به آن، اکتشاف و بهره برداری از معادن موردنیاز، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود، سرمایه گذاری در شرکت های خارجی به صورت مشارکت یا تأسیس شرکت در خارج با رعایت مقررات قانونی، واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و ماشین آلات مورد نیاز، صادرات محصولات تولیدی خود و شرکت های وابسته و بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری و صنعتی- که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه بالا مربوط باشد، مبادرت ورزد.

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۷۰۸۳۹۱ http://www.tehrancement.com/ info.pr@tehrancement.com تهران- خیابان فردوسی- خیابان شهید تقوی (کوشک)- خیابان شهید انوشیروانی- شماره 5
توضیحات
نام سمت

محمد علي عفتي دارياني

مدیر عامل

سيد محمد رضا آيت الهي

رئیس هیئت مدیره

محمد علي عفتي دارياني

نایب رئیس هیئت مدیره

علي محمد بد

عضو هیئت مدیره

حسين چهرگاني

عضو هیئت مدیره

بابک نظريان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4

خبر های این شرکت