تولید و صادرات ریشمک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ايجاد، تاسيس و تصدي واحدهاي توليدي و صنعتي و بازرگاني و خدماتي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۳۸۲۲۲۰۰۱ http://www.rishmac.com info@rishmac.com شیراز، بلوار امیرکبیر، چهار راه ریشمک، روبر.ی بانک ملی
توضیحات
نام سمت

عبدالرسول ترکماني

مدیر عامل

محمد حسين ستايش

رئیس هیئت مدیره

علي اکبر رضائيان زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالرسول ترکماني

عضو هیئت مدیره

علي غلامي

عضو هیئت مدیره

علی اصغر ملایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

Untitled