سیمان خزر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث کارخانه و توليد سيمان و صنايع وابسته آن.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۸۹۳۹ http://www.khazarcement.ir info@khazarcement.ir تهران- خیابان مطهری ؛ خیابان سلیمان خاطر(امیراتابک)؛ نبش کوچه گروس ؛ شماره 115
توضیحات
نام سمت

سيد هوشنگ خلفوندي

مدیر عامل

سعيد حيدري

رئیس هیئت مدیره

سيد هوشنگ خلفوندي

نایب رئیس هیئت مدیره

علي اکبر قرائت

عضو هیئت مدیره

زهرا درويش کليسا

عضو هیئت مدیره

محمد مرادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

2