بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

الف-انجام بازرسي فني دستگاهها وماشين آلات، تشخيص عيوب وعلل بروز آنها وارائه روشهاي اجرائي واصلاحي ب‌- انجام بازرسي فني ونظارت درکليه مراحل اجراي پروژه هاي صنعتي وصدور گواهينامه هاي بازرسي مربوطه از مرحله خريد ماشين آلات تامراحل تکميلي و نصب ت‌-   ارائه روشهاي پيشگيري از خوردگي و نظارت بر کيفيت و نحوه اجراء ث‌-  نظارت بر اجرا ي صحيح عمليات ساختماني و بازرسي هاي مربوطه اعم از سيويل و تاسيسات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۲۹۷۲۸ http://techinco.net info@techinco.net تهران،خیابان مطهری،خیابان کوه نور،پلاک۱۸ واحد۱۱
توضیحات
نام سمت

محمدعلي جبرئيلي

مدیر عامل

سيد حامد محتشمي پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10