شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۶,۵۰۹
خدمات و محصولات

تهيه، توليد و توزيع شير و فرآورده هاي آن،آبميوه و ساير فرآورده هاي غذايي پاستوريزه و استريليزه، هرگونه عمليات تجاري و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهاي مجاز و اخذ نمايندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي،تاسيس شرکت و مشارکت در شرکتهاي ديگر،انتشار و فروش اوراق مشارکت، ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۳۸۰۲۰۹۱ http://pegahesfahan.pegah.ir info@pegahesfahan.com اصفهان ، کیلومتر ۵ جاده تهران ، مقابل پالایشگاه ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
توضیحات
نام سمت

عبداله قدوسي

مدیر عامل

مهدي سهل آبادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9

خبر های این شرکت