سنگ آهن گهر زمین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شرکت سنگ آهن گهرزمين به دستور وزيروزارت صنايع و معادن آقاي دکتر جهانگيري و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)در تاريخ 1383/11/28 تحت شماره 1735 نزد اداره ثبت شرکت‌هاي سيرجان، بمنظور بهره ‌برداري از آنومالي سنگ‌آهن شماره 3 گل‌گهر با ذخيره 643 ميليون تاسيس گرديد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۷۶۲۳ http://www.goharzamin.com info@goharzamin.com تهران - بلوار آفریقا - بلوار آرش غربی - شماره 12
توضیحات
نام سمت

علي اکبر پورياني

مدیر عامل

ناصر تقي زاده

رئیس هیئت مدیره

آرش حبيبي

عضو هیئت مدیره

ناصر سبحاني گاوگاني

عضو هیئت مدیره

سيد علي موسوي بجنوردي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

8

خبر های این شرکت