سنگ آهن گهر زمین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شرکت سنگ آهن گهرزمين به دستور وزير وزارت صنايع و معادن آقاي دکتر جهانگيري و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)در تاريخ 1383/11/28 تحت شماره 1735 نزد اداره ثبت شرکت‌هاي سيرجان، بمنظور بهره ‌برداري از آنومالي سنگ‌آهن شماره 3 گل‌گهر با ذخيره 643 ميليون تاسيس گرديد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۷۶۲۳ http://www.goharzamin.com info@goharzamin.com تهران - بلوار آفریقا - بلوار آرش غربی - شماره 12
توضیحات
نام سمت

علي اکبر پوريانی

مدیر عامل

محمد فلاح

ربیس هیات مدیره
وحید میرزایی بافتی نایب رییس هیات مدیره 

آرش حبيبی

عضو هیات مدیره

جمشید ملارحمان

عضو هیات مدیره

سعید صادقی گوغری

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

گهرزمین

خبر های این شرکت