صنعتی بهشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع اصلي شرکت عبارت است از تاسيس و بهره برداري از کارخانجات پنبه پاک کني، روغنکشي، تصفيه روغن و ساير کارخانجات و توليد انواع محصولات از قبيل روغن، پنبه، لينتر، کنجاله. موضوع فرعي: توليد و خريد و فروش محصولات غذائي از قبيل انواع سس، قند، شکر، غلات، برنج، چاي، ماکاروني، انواع رشته هاي خوراکي، آجيل، ميوه خشک، آب ميوه، انواع رب، انواع کمپوت و کنسرو، آب معدني و بسته بندي و توزيع آنها و......

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۲۵۰۴۳۵ http://behshahr-ind.com info@ladanoil.com تهران، کیلومتر ۸ اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)
توضیحات
نام سمت

محمود شه رضايي

مدیر عامل

يوسف عزيز رامجو

رئیس هیئت مدیره

محمد عباسعلي پور کبيره

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود شه رضايی

عضو هیئت مدیره

رامين فتاحيان

عضو هیئت مدیره

عبدالرحيم امعرف

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت