فولاد افزا سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۸۱۷۲۰۰۰ http://www.ehyaa.com fouladafza87@yahoo.com تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بلوار صبا، كوچه خلیلی، ساختمان صبا ، پلاك2
توضیحات
نام سمت

فضل اله شجاعي

مدیر عامل

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

4

خبر های این شرکت