عایق های الکتریکی پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده قطعات و سیستم های عایق های جامد انواع ترانسفورماتور های قدرت، توزیع و فوق توزیع در کشور و یکی از معدود سازندگان این قطعات در سطح بین المللی بر پایه ورق ترانسفورماتور (پرس بورد و پرس پیپر) و چوب ترانسفورماتور (چوب فشرده لایه ای) و کاغذ های عایق ویژه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۲۲۲۱۴۸۰ http://www.pei-co.com info@pei-co.com زنجان- شهرک صنعتي شماره 1- فاز يک- خيابان روزبه- شرکت عایقهای الکتریکی پارس
توضیحات
نام سمت

حميد کاظمي

مدیر عامل

يعقوب کارگرزاده

رئیس هیئت مدیره

سهندعلي فلاحي چهاربرج

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود سالاري راد

عضو هیئت مدیره

کريم ميرعليخاني

عضو هیئت مدیره

يداله علي آبادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12

خبر های این شرکت