سرمایه گذاری بهمن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مسئولیت توضیح درباره چگونگی ارائه سهام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۸۱۴۰۰ http://www.bahmaninco.com info@bahmaninco.com تهران - ايران خودرو (کيلومتر 13)- خيابان خاکي- بزرگراه امير سرلشگر شهيد حسين لشگري - پلاک 279 - طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

کيوان قاصدي ديزجي

مدیر عامل

يوسف جوانگروه

رئیس هیئت مدیره

حسن هاشمي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد جواد سليمي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا رستمي

عضو هیئت مدیره

کيوان قاصدي ديزجي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

10

خبر های این شرکت