اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مشاوره و سرمایه گذاری در شرکت ها و پروژه ها و انجام امور بازرگانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۲۶۰۳۵ http://www.neit.ir/ info@neit.ir تهران-میدان شیخ بهائی، ابتدای خیابان سئول، خیابان ماهتاب، پلاک ه۵، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

احمد شريف زاده

مدیر عامل

حسين رحمتي

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا فهمی

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد شريف زاده

عضو هیئت مدیره

اصغر شکری

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا جعفری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

Untitled

خبر های این شرکت