آسیا سیر ارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید، خرید و فروش، اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لوکومتیو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۸۶۲۱۲ http://tukaco.com asa@asiaseiraras.com اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان تعاون 3 ، سمت راست روبه روی مجتمع مسکونی میخک، پلاک47
توضیحات
مهران برومند مدیرعامل
مهران برومند عضو هیئت مدیره
غلامرضا طاهری رییس هیئت مدیره
داوود صافی دستجردی نایب رییس هیئت مدیره
امید سخایی عضو هیئت مدیره
عسکر عرفانی زاده عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

5

خبر های این شرکت