خدمات انفورماتیک (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه فناوری و بانکداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۷۳۷۰ https://www.isc.co.ir/ Info@isc.co.ir تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان شاه نظری، خیابان مددکاران، تقاطع خواجوی، شماره 6، ساختمان مرجان. کد پستی:1545654311
توضیحات
نام سمت

سـيد ابوطالب نجفي

مدیر عامل

محمدحسن انتظاري

رئیس هیئت مدیره

سيد عبداله ميرطاهري

نایب رئیس هیئت مدیره

بيژن وثوقي وحدت

عضو هیئت مدیره

حميد خالقي مقدم

عضو هیئت مدیره

وحيد صدوقي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

13