تولید محور خودرو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۲۰,۷۴۱
خدمات و محصولات

توليدانواع اکسل هاي جلو، مياني،عقب ومرده

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۶۴۵۳۲۵۱۴۱ http://www.vamco.ir info@vamco.org تهران، میدان آزادی، خیابان آزادی، کوچه شهید میرقاسمی، پلاک ۳۲
توضیحات
نام سمت

داود آهنگر سر يزدي

مدیر عامل

کارمران دانش

رئیس هیئت مدیره

داود آهنگر سر یزدی

نایب رئیس هیئت مدیره

کامران شیرزاد

عضو هیئت مدیره

سیدعلی حسینی

عضو هیئت مدیره

مهدی نداف زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

15