صنایع بسته بندی مشهد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۱,۸۹۱
خدمات و محصولات

توليد انواع قوطي فلزي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۱۵۴۲۰۲۳۸ info@mashhadccm.com مشهد - کيلومتر 18 جاده آسيايي - روبروي شهرک صنعتي طوس
توضیحات
نام سمت

محمد بياتي

مدیر عامل

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

02