توکا رنگ فولاد سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده پوشش های آلی و رنگ

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۶۹۰۷۷ http://www.tukapaint.com info@tukapaint.com اصفهان – خیابان چهارباغ بالا- خیابان حضرت یحیی- جنب بن بست حامی- پلاک290
توضیحات
نام سمت

محمد صفائي راد

مدیر عامل

محمد حسين عسگري لمجيري

رئیس هیئت مدیره

سيد مهرزاد ميرهادي

نایب رئیس هیئت مدیره

علي بانک

عضو هیئت مدیره

اميد سخايي

عضو هیئت مدیره

محمد صفائي راد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

6

خبر های این شرکت