به پرداخت ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام امور بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۷۳۱۲۷۳۱ http://www.behpardakht.com crm@behpardakht.com تهران، خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجی جنوبی، کوچه مژگان، پلاک2
توضیحات
نام سمت

شهريار خليلي

مدیر عامل

رسول لطفي آذر

رئیس هیئت مدیره

مرتضي صداقتي فرد

نایب رئیس هیئت مدیره

سيامک گودرزوند چگيني

عضو هیئت مدیره

داود اختري

عضو هیئت مدیره

محمد مهدي تقي پور انوري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

2