به پرداخت ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام امور بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۷۳۱۲۷۳۱ http://www.behpardakht.com crm@behpardakht.com تهران، خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجی جنوبی، کوچه مژگان، پلاک2
توضیحات
نام سمت

محمدرضا اسکندریون

مدیر عامل

رسول لطفی آذر

رییس هیات مدیره

مرتضی صداقتی فرد

نایب رییس هیات مدیره

سيامک گودرزوند چگينی

عضو هیات مدیره

داود اختری

عضو هیات مدیره

محمد مهدی تقی پور انوری

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

صورت مالی