سیمان خاش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد و فروش محصولات مرتبط با فرآيند توليد در کارخانجات سيمان شامل انواع سيمان ، کلينکر و محصولات مرتبط ، ايجاد شرکت حمل و نقل و ساخت قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات و تهيه مصالح ساختماني

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۱۴۷۷۷۷ http://www.khashcement.com khash@khashcement.com تهران -خيابان سهروردي شمالي- کوچه شهيد حميد قدس- پلاک 69
توضیحات
نام سمت

ماشااله کامکار

مدیر عامل

رضا وجداني تازه کند

رئیس هیئت مدیره

ماشااله کامکار

نایب رئیس هیئت مدیره

عليرضا جمال ليواني

عضو هیئت مدیره

اسحق جمال اميدي

عضو هیئت مدیره

عليرضا شفيعي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15