سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

معاملات بازرهای بورس و یا خارج از بورس

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۳۱۵ https://www.csdiran.com info@csdiran.com تهران - بلوار کشاورز خ شهید نادری پ ۱۳
توضیحات
نام سمت

حسين فهيمي

مدیر عامل

محسن خدابخش

رئیس هیئت مدیره

هادي سالارخيلي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسين فهيمي

عضو هیئت مدیره

سعيد رضواني فرد

عضو هیئت مدیره

وحيد رجبيان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

14