آهن و فولاد ارفع

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام عمليات فولادسازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۲۱۵۸۱۲ http://www.arfasteel.com تهران - خيابان نلسون ماندلا ( آفريقا) - كوچه ايرج - پلاك 4 طبقه 4
توضیحات
نام سمت

عليرضا خياط

مدیر عامل

محمدرحیم رستی

رئیس هیئت مدیره

محسن ابوئی مهریزی

نایب رئیس هیئت مدیره

اسماعیل فدائی نژاد

عضو هیئت مدیره

علیرضا خیاط

عضو هیئت مدیره

حسین احمدی سلیمانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

12

خبر های این شرکت