توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

حمل و نقل و جابه جايي بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ريلي- تجهيز و توسعه تاسيسات ريلي و انجام فعاليت هاي خدماتي، بازرگاني، عمراني و واردات و صادرات کالاهاي بازرگاني و صنعتي در چهارچوب قوانين جاري-و...

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۰۱۳۰۰۰ http://www.prtdc.ir Info@prtdc.ir تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز جنوبی - بن بست بهار- پلاک 9
توضیحات
نام سمت

ناصر بختياري

مدیر عامل

علي اصغر سراجي

رئیس هیئت مدیره

رضا جمارانيان

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا نادري افوشته

عضو هیئت مدیره

ناصر بختياري

عضو هیئت مدیره

سيد مصطفي خردمند

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

11