سیمان سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شرکت سيمان سپاهان (سهامي عام ) طبق ماده 3 اساسنامه . توليد و فروش انواع مختلف سيمان و مصالح ساختماني مشتق از سيمان روباره . اکتشاف . استخراج و بهره برداري از معادن مرتبط . خريد و تحصيل و واگذاري اراضي . تاسيس يا تعهد سهام شرکت هاي جديد و خريد يا تعهد سهام شرکتهاي موجود و بطور کلي هر نوع معاملات مالي و تجاري مربوط به موارد فوق مي باشد .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۵۲۴۵۴۴۷۱ http://www.sepahancement.com info@sepahancement.com اصفهان-کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن-جاده اختصاصی شرکت سیمان سپاهان
توضیحات
نام سمت

محمد اسعدي

مدیر عامل

مهدي اکبري يگانه

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن رضائي عراقي

عضو هیئت مدیره

عليرضا شهبازي

عضو هیئت مدیره

محمد اسعدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

10