بین المللی محصولات پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۱۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

واحد تولید کننده پودر شوینده دستی با نام تجاری تاید

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۲۰۰۰۰ http://www.pars-company.net info@pars-company.net تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان سپند، شماره 1
توضیحات
نام سمت

نيکپوي  قاسملو

مدیر عامل

محمدرضا مرادی

رئیس هیئت مدیره

نيکپوي قاسملو

نایب رئیس هیئت مدیره

میثم کریمیان

عضو هیئت مدیره

سيدمصطفي الوانکار

عضو هیئت مدیره

حسن بغدادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled

خبر های این شرکت