ایتالران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تولیدکننده خرپاهای میلگردی و تیرچه های پیش ساخته

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۰۹۲۸۳ http://www.italran.com italran_ir@yahoo.com تهران،خیابان سپهبد قرنی، خیابان برادران شاداب، پلاک 7، طبقه 5
توضیحات
امین رضوان پور مدیرعامل
بهروز قاسمی رییس هیئت مدیره 
احسان الله اسماعیل نژاد نایب رییس هیئت مدیره
مژگان یوسف الهی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Untitled

 

خبر های این شرکت