سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۹۸۵۵ تهران-ونك-خيابان شهيد محمد باقر خدامي-كوچه شادي-پلاك 1-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

محمد توده رنجبر

مدیر عامل

مسعود صادقي

رئیس هیئت مدیره

محمدعلي عميدي مهر

نایب رئیس هیئت مدیره

روح اله بلکوتي

عضو هیئت مدیره

محمد آقايي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7.7