توکا ریل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

حمل انبوه مواد اولیه صنایع با اولویت فولاد 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۹۰۲۸۲ https://www.tukarail.com/ info@www.tukarail.com اصفهان – خیابان هزار جریب – خیابان شیخ کلینی – روبروی شرکت مخابرات - پلاک 78
توضیحات
نام سمت

محسن سعيد بخش

مدیر عامل

پرويز اخوان

رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا شاملوي گرجايي

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن سعيد بخش

عضو هیئت مدیره

محمد مجد اردکاني

عضو هیئت مدیره

جواد نيلي احمد آبادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

13