کارخانجات پلاسکوکار سایپا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۱۳,۹۳۸
خدمات و محصولات

توليد قطعات خودرو و محصولات پلاستيکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۶۰۷۴۱۷۷ http://plascokar.com info@plascokarsaipa.com کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا،( کفش ملی سابق)
توضیحات
نام سمت

علي شفيعي

مدیر عامل

سهيل حسين پور برخوردار

رئیس هیئت مدیره

علي شفيعي

نایب رئیس هیئت مدیره

منوچهر مرادي

عضو هیئت مدیره

فريبرز رستم زاده

عضو هیئت مدیره

يوسف نديلي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6

خبر های این شرکت